BRYSTKLASSIFIKATION

Inden for normale grænser

Dette indikerer en normal termisk profil uden termiske fund, som er i overensstemmelse med patologisk definition på risiko for sygdom.

Normal termisk mønster, statistisk analyse og forskelle er registreret. Der anbefales årlig sammenlignende opfølgning efter en stabil Baseline er blevet etableret.

Lav risiko

Dette indikerer lavt niveau for termisk aktivitet, som ikke er mistænkeligt for alvorlig patologi. Termiske fund kan være forbundet med godartede ændringer såsom glandulær hyperplasi, fibrocystisk væv og udvikling af cyster og fibroadenoma. Der anbefales årlig sammenlignende opfølgning efter en stabil Baseline er blevet etableret, men hyppigere opfølgning kan klinisk indiceres. Dette udelukker ikke eksisterende ikke-aktive eller indkapslede tumorer.

En vis risiko

Disse fund indikerer termisk aktivitet, som kan repræsentere godartede ændringer, såsom inflammation, akutte cyster eller fibroadenoma, infektion, eller endda normal personlig variant. Yderlig klinisk undersøgelse anbefales såfremt der er en relateret historik eller symptomer. Andre objektive midler til at evaluere brysterne kan være berettiget

Ved høj risiko

Dette repræsenterer en høj sandsynlighed for bekræftelse af ondartet bryst sygdom. Godartede processer eller personlig variant er meget usandsynligt. Klinisk sammenhæng angives med en omfattende test og evaluering. En opfølgende termisk undersøgelse efter 3 måneder bør være en del af denne evaluering.

Tidligere Bekræftet Malignitet

Dette repræsenterer en patient historie med bekræftet diagnose af malignt patologi. Thermografi vil ikke vise nogen kræftformer fra en strukturel eller et patologisk perspektiv. Det vil vise positive fysiologiske fund i 83% af malignitet (specificitet), hvilket efterlader 17% af kræfttilfælde, som er Thermographisk tavs grundet typen af ​​patologi, såsom langsigtet kræft, som kroppen har tilpasset sig, indkapslet eller patients alder. Nytten af at inkludere Thermography som en supplerende screenings test, i forbindelse med tidligere bekræftet malignitet, er for at etablere en baseline og følge de fysiologiske ændringer over tid, for sammen med andre undersøgelser at måle effekten af den tilbudte behandling. Breast Thermografi scanning er en supplerende test til mammografi, ultralyd og MR og er en specialiseret fysiologisk undersøgelse designet til at finde angiogenese,- hypertermi fra nitrogenoxid, østrogen dominans, lymfe abnormitet og inflammatoriske processer, herunder inflammatorisk brystkræft, som alle ikke kan påvises med strukturel tests. Opfølgning og interval scanning på mindre end 12 måneder bør bestemmes af hvad patiententens læge anser for passende.

PROCEDURE

Dette repræsenterer en patient historie med bekræftet diagnose af malignt patologi. Thermografi vil ikke vise nogen kræftformer fra en strukturel eller et patologisk perspektiv. Det vil vise positive fysiologiske fund i 83% af malignitet (specificitet), hvilket efterlader 17% af kræfttilfælde, som er Thermographisk tavs grundet typen af ​​patologi, såsom langsigtet kræft, som kroppen har tilpasset sig, indkapslet eller patients alder. Nytten af at inkludere Thermografi som en supplerende screenings test, i forbindelse med tidligere bekræftet malignitet, er for at etablere en baseline og følge de fysiologiske ændringer over tid, for sammen med andre undersøgelser at måle effekten af den tilbudte behandling. Breast Thermografi scanning er en supplerende test til mammografi, ultralyd og MR og er en specialiseret fysiologisk undersøgelse designet til at finde angiogenese,- hypertermi fra nitrogenoxid, østrogen dominans, lymfe abnormitet og inflammatoriske processer, herunder inflammatorisk brystkræft, som alle ikke kan påvises med strukturel tests. Opfølgning og interval scanning på mindre end 12 måneder bør bestemmes af hvad patiententens læge anser for passende.

PROCEDURE

Denne patient blev undersøgt med digital infrarød Thermografi for at identificere termiske fund, som kan tyde på unormal fysiologi.

Thermografi er en fysiologisk test, som viser, termiske mønstre i hudtemperatur, der kan være normale eller som kan indikere sygdom eller anden abnormitet. Hvis unormale varme mønstre er identificeret i forbindelse med en specifik region af interesse eller funktion, vil klinisk sammenhæng og yderligere undersøgelser være nødvendige for at hjælpe lægen i diagnosticering og behandling.

Termisk billeddannelse er en supplerende test, som bidrager til processen differential diagnosticering, og er ikke en selvstændig patologisk diagnose

Breast Thermografering er en måde at overvåge bryst sundhed over tid. Enhver kvinde har et unikt termisk mønster, der ikke bør ændre sig over tid, som et fingeraftryk. Formålet med de to oprindelige bryst undersøgelser (som regel foretaget med tre måneders mellemrum) er at etablere en Baseline mønster for hver patient, så alle fremtidige scanninger sammenlignes i forhold til at overvåge stabilitet. Ved en uforandret tilstand, forbliver Thermografi scan identiske med den første oprindelige undersøgelse. Ændringer kan identificeres på opfølgende undersøgelser, som kan repræsentere fysiologiske forskelle i brystet, der berettiger til yderligere undersøgelser.
Evnen til at fortolke den første bryst undersøgelse er begrænset, da der ikke er nogen tidligere billeder for sammenligning.
Denne undersøgelse er en supplerende diagnose, og alle resultater bør klinisk sammenlignes. Thermografi (digital infrared imaging) er ikke en erstatning for mammografi.

Nyere internationalt forskning konkluderer gang på gang Thermografien som en vigtig markør i en kombineret brystundersøgelse idet thermografiens tilstedeværelse er med til at indkredse abnormaliteter.

PROTOKOLLER

Den medicinskeThermograf bekræfter, at denne undersøgelse blev gennemført ifølge standard, klinisk acceptable protokoller.

PATIENT HISTORIE

Scanningen repræsenterer objektive beskrivelser af termiske mønstre. Den kliniske fortolkning af disse mønstre er begænset i forhold til de af patienten afgivne data og sygehistorik

INDBERETNING

Resultaterne er rapporteret af certificerede Thermologer. Resultater vurderes ved at studere de forskellige mønstre og temperaturforskelle, som er registreret i de termiske billeder.

NORMAL RESULTATER

Normale resultater er termiske mønstre med god symmetri mellem tilsvarende regioner på begge sider af kroppen. Sammenlignende billeddannelse kan identificere specifikke asymmetrier, der er forblevet stabile og uændrede over tid, og derfor anses at være normale.

UNORMALE RESULTATER

Unormale resultater kan være områder med hypertermi(varme) eller hypotermi(kulde), eller termisk asymmetri mellem tilsvarende regioner på begge sider af kroppen med temperaturforskelle på mere end 1° C. Det kan være vaskulære mønstre, der kan tyde på patologi. Sammenlignende billeddannelse kan identificere specifikke ændringer eller nye asymmetrier, der berettiger til yderligere undersøgelser.

Patientens læge kan kontakte EMI administrator med eventuelle spørgsmål vedrørende fortolkning af rapporten

Denne rapport er beregnet til brug af uddannet sundheds personale til at bistå med evaluering, diagnose, og behandling. Den er ikke beregnet til brug af personer til selvevaluering eller selvstændig diagnose. Denne rapport giver ikke en diagnose af sygdom, eller anden tilstand. Klinisk Thermografi er en screening procedure med både falsk negative og falsk positive resultater. Det er mest pålideligt, når en stabil basislinje opnås efterfulgt af regelmæssig gentagne screening for ændringer. Resultaterne skal fortolkes i sammenhæng med historiske og aktuelle kliniske oplysninger.

UDEN STRÅLER OG FYSISK KONTAKT

Body & Breastcare
Engholmvej 4 - 3100 Hornbæk
Book: 2077 3666
© 2022 - CVR: 2741 0618 - email: info@bodyandbreastcare.dk

© Copyright – All rights reserved.

Til top